06 april 2009

Rashi - mängden föda

Magen delas in i 4 olika delar.
2 delar fylls med fast föda,
1 del med vatten,
1 del med luft.

Ett balanserat födointag ger inga obehag i bröstet/hjärtat, ingen smärta, ingen tyngdkänsla över magen, välbehag, tillfredställelse, ingen hunger eller törst. Det är lätt att stå upp och lätt att gå. Kroppen är fylld med energi och lätthet.

Ett för litet födointag gör oss otillfredställda, ger förlorad styrka, viktnedgång, minskad immunitet, försämring av mentala funktioner, vata obalans.

Ett för stort födointag gör att magen sväller ut, ger illamående, diarré, koliksmärtor, värk i kroppen ,torrhet i munnen, svimning, stelhet, tyngdkänsla i kroppen, rapningar och trötthet.

Inga kommentarer:

Yogashala Sundsvall's Fan Box