24 oktober 2009

Ashtanga positionerna på sanskrit

Asana = ställning
Suryanamaskara – Solhälsning
Surya = sol
Namaskara = hälsning

Samasthitih- trädets positon
Sama = lika, samma,upprätt
Sthitih = stabilitet
(kallas ibland för Tadasana, tada = berg)

Urdhva Vrksasana
Urdhva = uppåtgående
Vrksa = ett träd

Uttanasana – framåtböjning
Ut = djup stark
Tan = sträcka ut, förlänga

Chaturanga Dandasana – armhävningsställning – plankan
Chatur = fyra
Anga = lemmar , delar av kroppen; händer & fötter
Danda = käpp, stång

Urdhva Mukha Svanasana – uppåtgående hunden
Urdhva = uppåtgående
Mukha = ansikte
Svana = hund

Adho Mukha Svanasana – nedåtgående hunden
Adho = nedåtriktande, tittar ner
Mukha = ansikte
Svana = Hund

Hasta Padangusthasana – stortå mot hand
Hasta = hand
Pada = fot
Angusth = stortå

Pada Hastasana – fot/hand ställningen
Pada = fot
Hasta = hand

Utthita Tri konasana – utsträckt triangel
Utthita = uppåtgående, utsträckt, öppen
Tri = tre
Kona = vinkel

Parivrtta Tri Konasana – Vridna triangeln – Revolved triangle
Parivrta = runtsnurrade, vriden, roterad
Tri = tre
Kona = vinkel

Utthita Parsvakonasana – Utsträckt sidoställning
Utthita = uppåtgående, utsträckt, öppen
Parsva = sidan
Kona = vinkel, hörn

Parivrtta Parsvakonasana – vriden sidoställning

Parivrta = runtsnurrade, vriden, roterad
Parsva = sidan
Kona = vinkel, hörn

Prasarita Padottanasana – bredbent framåtböj
prasarita = utsträckt, öppnad, utbredd
Pada = fot
Uut = djup, stark
Tan = tänja ut, förlänga


Utthita Parsvottanasana – sidosträckning
Utthita = kraftig tänjning
Parshva = sida
Ut = djup, stark
Tan = tänja ut, Förlänga


Utthita Hasta Padangusthasana – utsträckt ben, hand mot fot, håll stortå
Utthita = kraftig tänjning
Hasta = hand
Pada = fot
Angusth = stortå

Uttthita Parsvasahita – utsträckt ben åt sidan
Utthita = kraftig tänjning
Parsva = sida
Sahita = tillsammans med, åtföljd

Utthita Eka Padasana - utsträckt ben
Utthita = kraftig
Eka = en, singel, ensam, bara
Pada = fot

Ardha Baddha Padma Uttanasana – bunden halvlotusställning i stående
Ardha = halv
Baddha = bunden
Padma = lotus, lotusblomma
Ut = djup, stark
Tan = tänja ut förlänga

Utkatasana – ojämn ställning, kraftpositionen (stolen)
Utkata = ojämn, kraftig, stark, häftig

Virabhadrasana – krigarställning
Vira = krigare, hjälte, kämpe, modig, tapper
Bhadra = god, välsignad, gynnsam
Dandasana = staff pose
Danda = stav, käpp

Pashimottanasana- ryggsträckningställning
Pashima = baksidan av kroppen, väster
Ut = djup, stark
Tan = tänja ut, förlänga

(Pashimattanasana eller Pashimottanasana? Petri Räisänens menar att om man skriver med "o" betyder det upprätt position och om man skriver med "a" är det vågrätt position.)

Purvottanasana - framsidans tänjningsställning
Purva = öster, framsidan av kroppen
Ut = djup, stark
Tan = tänja ut, förlänga

Ardha Baddha Padma Pashimottanasana -Half bound lotus western intense stretch posture
Ardha = halv
Baddha = bunden, knuten, behärskad, tyglad
Padma = lotus, lotusblomma
Pashima = väster, baksida/ryggsinad
Ut = stak, djup, intensiv
Tan = tänja ut, förlänga

Trianga Mukhaikapada Pashimottanasana – två armar och ett ben söker mot en fot
Tri = tre
Anga = lem
Mukha = ansikte
Eka = en
Pada = fot eller ben
Pashima = väster, rygg-baksida
Ut = stark, djup
Tan = förlänga, sträck ut

Janu Sirsasana – huvud till knä ställning
Janu = knä
Sirsa = huvud


Marichyasana - tillägnad Marichi; den vise
Marichi = Brahmas son, den vise,

Bhuja Pidasana -armtryck
Bhuja = arm eller axel
Pida = pressande, tryck

Navasana – båten
Nava = båt

Kurmasana - sköldpadda
Kurma = sköldpadda
Kona = vinkel, hörn

Supta Kurmasana – sovande sköldpaddan
Supta = sovande, vilande, liggande
Kurma = sköldpadda

Garbha Pindasana – fosterställning
Garbha = livmoder
Pinda = foster

Kukkutasana – tuppställning
Kukkuta = tupp

Baddha Konasana – bunden vinkelställning
Baddha= bunden, knuten, behärskad, tyglad

Upavishta Konasana – sittande hörnställning – seated angle posture
upavishta=sitta, sittande
Kona = hörn, vinkel

Supta Konasana – liggande bensträckning
Supta = sova, ligga
Kona = hörn, vinkel

Supta Padangusthasana – liggande bensträckning
Supta = sovande, liggande
Pada = ben, fot
Anghusth = stortå

Supta Parshvasahita – liggande ben i sidled
Supta = liggande, sovande
Parshva = sida
Sahita = fylla i, tillsammans, vara med följa

Ubhaya Padangusthasana – båda händer till fot
Ubhaya = båda
Pada = fot, ben
Angusth = stortån

Urdhva Mukha Pashimottanasana – uppåtriktad framåtböjande ställning
Urdhva = uppåtgående
Mukha = ansikte
Pashima = väster, rygg-baksida
Ut = stark, djup
Tan = förlänga, sträck ut

Setu Bandhasana - bron
Setu = bro
Bandha = bunden, stängd med sigill, lås

Chakrasasna – bakåtkullerbytta – baklänges hjul
chakra = ett hjul, en cirkel

Urdhva Dhanurasana – bryggan
Urdhva = stigande, uppåtriktande
Dhanura = pilbåge, böjas, båge

Pashimottanasana- ryggsträckningställning
Pashima = baksidan av kroppen, väster
Ut = djup, stark
Tan = tänja ut, förlänga

Savasana – död mans position
sarva = lik, död

Salamba Sarvangasana – skulderstående
Salamba = med jälp, stöd, stödja
Sarva = alla, fullt
Anga = lem, kroppsdel

Halasana – plogen
Hala = plog

Karnapidasana- öronpress
Karna = öra
Pida = pressamde, tryck,

Urdhva padmasana – upp och nedvänd lotus
Urdhva = stigande, uppåtriktad
Padma = lotus, lotusblomma

Pindasana – fosterställning
Pinda = foster

Matsyasana – fisken
matsya = fisk

Uttana Padasana – utsträckta ben
uttana = kraftig, djup tänjning
pada = ben, fot

Sirsasana – huvudstående
Sirsa = huvud

Baddha Padmasana – bunden lotus
Baddha = bunden, knuten, behärskad, tyglad
Padma = lotusblomma, lotus

Yoga Mudra - förenad kontakt
Mudra = stänga, sätta sigill på

Padmasana – lotusställningen
Padma = lotus, lotusblomma

Utplutih – kraftigt lyft
Ut = djup, stark
Plutih = ta sats, hopp, lyft, skutt
(kallas även Tolasana)

Savasana – dödmans position
sarva = lik, död

Soppa på gröna ärtor och äpple

Blötlagda gröna ärtor kokas i vatten
tillsätt mer vatten om det behövs,
riv i ett äpple och häll på lite oliv olja.
Krydda efter behag.

Go Middag!

Val

Lever du i ohälsa eller hälsa?

Livet består av val. Mitt val är att dagligen reducera min största obalans,
så att jag ska ha lättare för att söka mig mot balanen, hälsan.

Genom att lära mig styra min matsmältning, mina dagliga rutiner och sömnen så kan jag leva mer obekymrat, lättare, med mer livsenergi.

Hurra för livet!

Även enkel yoga ger dig det du behöver

Yoga kan utövas i enkla former och likaväl ge dig den utveckling som du behöver i mer avancerad övning. Jag har själv erfarit just detta eftersom jag haft en större förändring i korsbenet, som medfört knäproblem, vilket inneburit enbart symetriska positioner och förenklingar i Ashtanga yogans sittande positioner under en längre period.

Att ha svårt att böja på sina knän ger möljlighet att öva på ett annat sätt än vad man vanligtvis är van vid. Mycket lärorikt, stärkande och berikande.

I dag kunde jag till min stora förvåning göra supta konasana, en övning som tidigare varit mycket svår (snudd på omöjlig), eftersom jag fysiskt sett aldrig kan komma ner med vänster sittben mot mattan. I dag var det hur lätt som helst att lyfta upp fötterna med utsträckta ben, rulla bakåt och sedan att med utsträckta ben rulla upp igen och fram.

För er som ännu inte upplevt detta, underskatta aldrig de enkla symetriska positionerna. Övning är allt som behövs.

Yogashala Sundsvall's Fan Box