07 november 2009

Kraftfull eller kraftlös

Nu är det nya "Ashtanga Modifikation" Lektionen för balans i höfterna klart. Övade i dag och kände mig så nöjd efteråt.

2010 kommer det att hända mycket skoj för kropp och sinne på Yogashala.

Det blir minst en lektion i veckan där fokus ligger på att balansera höfterna. Det kommer att innebära symetriska övningar. Ni som övar har redan provat på en hel del.

I morse så övade jag igenom hela första serien med dessa modifikationer.
Jag har aldrig kännt mig så lätt och spänstig. Vilken underbar känsla.

Själv är jag övertygad om att Yin psoas har tillfört den extra kraft och det medvetande som behövs för att orka och dessutom känna mer kraft efter yogan.

Vilken lycka att kunna välja livskraft!

06 november 2009

Vad glad för den du är

Vi får vara precis så stela som vi är och ändå öva yoga. Det viktigaste är att känna ett inre lugn. Att vara stel innebär att det finns stabilitet. Att vara flexibel eller överrörlig innebär att allt övande kräver mer kunskap för att hitta till stabilitet, ett ökat ansvar för sin egen yoga. Oavsett vilka förutsättningar vi övar med kommer närvaron i varje andetag först.

Om viljan att komma fort fram i sina positioner är för stark uppstår stress som automatiskt minskar lyhördhet och känslighet. Varje andetag lär dig hur hur långt du är mogen att gå i varje position. Låt din kropp växa in i varje position.
Tappa aldrig fokus, balans och stryka bara för att du gärna vill böja på dig. För om det sker eller när det sker behöver du hjälp med att förstå varför du har ont, känner dig svag, utan motivation eller saknar den glädje som yoga annars ger dig.

Känn efter hur mycket dina höfter tillåter dig att böja. Känn vilken flexibilitet du har i din rygg. Vi kan bara öva i vår egen kropp. Upplev din egen hälsa.

Jag hjälper dig gärna med att hitta till sunda yoga positioner, där du slipper känna svaghet, smärta eller obehag, bara du ger mig chansen.

Trevlig helg!

05 november 2009

03 november 2009

finns det vaccin mot svin? inte svininfluensa utan kapitalistsvin

Fick följande via email och tänker mig att fler vill läsa det, så varsågod:
--------------------------------
Vidarebefordrat meddelande från Torbjörn Sassersson


Jag vill bidra med några punkter att fundera på inför massvaccinationen av svenskar from 12 oktober, 2009.

1. Jag har varit i kontakt med en person som arbetar för Crusell SBL (den ledande vaccindistributören i Sverige). Personen kommer inte själv att vaccinera sig för denne vet att vaccinet ger “allvarliga biverkningar”.

2. Influensan kallad svininfluensan består egentligen av genetiskt material från svininfluensa, människoinfluensa och fågelinfluensa. Det är hur enkelt som helst att verifiera det genom att studera vad som skrivits i den vanliga pressen. Många tror att genblandningen beror på att virus i naturen korsar sig med varandra. Eftersom jag läst mikrobiologi och genetik vid Stockholms universitet vet jag att det är en omöjlighet eftersom virus inte förökar sig sexuellt. Virus förökar sig genom replikation. Korsning i naturen förutsätter sexuell förökning. Då tänker de flesta: men det vet ju alla att virus muterar i naturen. Ja, men det har ingenting med korsning och förökning att göra.

Jag har försökt förklara denna enkla grundkunskap i biologi för en SvD journalist som fortfarande inte förstår vad jag pratar om. Misstänker att de politiker som ligger bakom beslutet att köpa in 18 miljoner influensa “shots” inte heller förstår detta.

Konsekvensen av att vi förstår att ett virus bestående av genmaterial från svin, människa och fågel är omvälvande. Det kan nämligen endast betyda en sak. Viruset är fabricerat, tillverkat av människan.

3. Genetiker, biologer och läkare känner till detta, men de är förhindrade att uttala det öppet i media. För i samma ögonblick som de påpekar att viruset är fabricerat kan dessa förlora jobbet. Så enkelt är det. Istället försöker läkare bla i Sverige (via DN, SvD) mer inlindat ifrågasätta behovet av massvaccination. Så mitt råd är: läs mellan raderna. Dessa läkare försöker förmå människor att ifrågasätta dels behovet av vaccination, dels politikernas felaktiga beslut och dels läkemedelsbolagens vinstintressen.

4. En ingrediens i Pandremix (svininfluensavaccinet) är thimerosal (konserveringsmedel) som innehåller kvicksilver (ethylkvicksilver). Jag fick uppgiften från Läkemedelsverket. Enligt Oxfords keminfosidor är thimerosal klassat som ett gift.

Amalgamfonden har varnat för samma form av kvicksilver eftersom formen på kvicksilvermolekylen är av typen etylkvicksilver (nära släkt med metylkvicksilver), en molekyl som lätt tar sig in hjärna och nervsystem. Förbud mot kvicksilver i amalgam infördes i Sverige 2009-06-01. Beslutet att köpa in vaccin som innehåller thimerosal till svenska folket togs 2009-07-24. I ena stunden totalförbjuds kvicksilver i munnen och i nästa stund är det okey att spruta in en liknande form av kvicksilver i blodbanorna. Nu är det helt plötsligt inte farligt alls.

5. Vaccinet är ej testat på människor. Stat och Landsting varken tänker eller agerar logiskt. De enda som tjänar på hela pandemicirkusen är läkemedelsbolagen som kontraktsmässigt gjort sig ansvarsfria om människor får skador av ett vaccin i en prototypmodell som inte testats på människor. Svenska läkare har gått ut via SvD och starkt ifrågasatt detta.

6. Har du hört att svenska läkare avråder äggallergiker att ta vaccinet? Varför? Jo, för vaccinet är tillverkat mha ägg. Vad som är känt men ej debatterat i media är att vaccinet därför innehåller djur-RNA och DNA rester från produktionsledet av vaccin (äggen). Dessa gensträngar fäster an vid kroppsceller efter att de sprutats in i kroppen. Vårt immunförsvar identifierar de främmande gensträngarna och angriper. Problemet är att gensträngarna fäst an vid kroppsceller med följden av att immunförsvaret angriper kroppsceller med anfäst djur-RNA/DNA. Slutresultatet är autoimmuna sjukdomar av typen MS, ALS (en neurodegenerativ nervsjukdom), fibromyalgi, artralgi och en rad andra besläktade “inre allergisjukdomar”. Det är alltså inte konstigt att det tom står i biverkningslistan från Läkemedelsverket nedan. Man känner alltså till de autoimmuna reaktionerna i kroppen, men man håller tyst om det.

7. Det återkommande mantrat som stat och landsting upprepar är: “Det är bättre att några få dör eller bli skadade av vaccinet än att långt fler dör och blir skadade av influensan.” Problemet är att slogan är ogenomtänkt och högst spekulativ och den enda part som tjänar på den är läkemedelsbolagen som dessutom gjort sig ansvarsfria.

8. Jag anser att Landstingets och politikernas okunnighet och godtrogenhet har nått farsartade proportioner. Nu är tåget satt i rullning och de varken kan eller klarar av att stoppa ekipaget. Prestige spelar naturligtvis in i bilden. De enda vi kan hoppas på är att folk tar sitt förnuft till fånga och låter kroppens immunförsvar skapa immunitet mot viruset genom att ha influensan. Inget vaccin behövs. Det är så naturen skapat oss och det har fungerat i miljoner år.Källor:

Oxfords Univesity om Thimerosal
http://msds.chem.ox.ac.uk/TH/thimerosal.html

Läkemedelsverket skriver: “Produktinformation för prototypvaccinet Pandremix”
http://www.lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2009/Produktinformation-for-protoypvaccinet-Pandemrix1/

Innehållsförteckning för vaccinet (Pandremix)
http://www.emea.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/pandemrix/emea-combined-h832sv.pdf


Biverkningarna enligt Läkemedelsverkets bilaga (från European Medicines Agency)

Blodet och lymfsystemet
Vanlig: lymfadenopati
Psykiska störningar
Mindre vanlig: sömnlöshet
Centrala och perifera nervsystemet
Mycket vanlig: huvudvärk
Mindre vanlig: parestesier, somnolens, yrsel
Magtarmkanalen
Mindre vanlig: gastrointestinala symtom (t ex diarré, kräkningar, buksmärta, illamående)
Hud och subkutan vävnad
Vanlig: ekkymos vid injektionsstället, ökad svettning
Mindre vanlig: klåda, utslag
Muskuloskeletala systemet och bindväv
Mycket vanlig: artralgi, myalgi
Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället
Mycket vanlig: induration, svullnad, smärta och rodnad vid injektionsstället, feber, trötthet
Vanlig: frossa, influensaliknande sjukdom, reaktioner vid injektionsstället (t ex värmekänsla, klåda)
Mindre vanlig: sjukdomskänsla

Biverkningar av Pandremix enligt Dinamediciner.se
Några av de vanliga är huvudvärk och trötthet, men i sällsynta fall kan vaccinet ge bland annat kramper, blåmärken eller dunkande smärta. Vid allergi kan allvarlig kollaps eller koma tillstöta, vilket kan leda till döden.
Livsfarligt för äggallergiker.

/Sammanställning av Torbjörn Sassersson

02 november 2009

Förändring

Enligt Aftonbladets undersökning så vill 26% av de som svarat ändra sig mage genom plastik kirurgi.
Tänk om Tidningen istället hade upplyst folket om att förbrännignen och livsstilen går att ändra och utseendet kommer då också att ändras.

01 november 2009

Feedback: Yin Psoas

Några märkbara effekter efter en veckas Yin Psoas:

"Annan balans i kroppen som känns när jag går -i knän, rygg och käkar."

"Urinblåsan är mindre stressad. Lättare att svänga benen fram och tillbaka, lättare att ta ut rörelserna."

"Ökad känsla av muskulaturen kring bäcken."

"Hälsan smittar. Hästen som jag rider är mer närvarande och harmonisk på samma gång."

"Jag känner när jag börjar bli trött och hur jag verkligen mår, mer direkt, så att jag slipper utsätta kroppen för onödig stress."

"Jag mår bättre!"

"Jag känner mig lugn och pigg, och glad."

"Jag mår bättre i ryggen."

Yogashala Sundsvall's Fan Box