25 oktober 2009

Tisdag, onsdag och torsdag kl.19.15

Yin yoga ger ökad kroppskännedom. De närmaste veckorna så kommer lektioerna att fokusera lite mer på våra höftböjare Psoas [sååas] muskeln

Var finns den?
Psoas ligger bakom magen, djupt inne i kroppen, vid mittlinjen fäster den till ryggraden.

Vad gör den?
Påverkar alla aspekter av hälsa och välbefinnande. Även kallad själens boning, muskeln anses spegla din nuvarande självinsikt. Den styr hur du dagligen använder kroppen. Den tar hänsyn till skador och obalanser och kompenserar för att hålla ditt välbefinnande levande.

En frisk dynamisk psoas ger dig ett kraftfullt uttryck för balans och lyhördhet i dina funktioner. Övningar för ökad medvetenhet och kännedom kring din egen psoas hjälper till att avveckla spänningar och en otalig mängd av onödiga kompensationer. Att ha en funktionell psoas är viktigt för att återhämta sig från symtom och sjukdomar såsom:

Långvariga ryggsmärtor, Ischias, överdriven menstruation, kramper, spänningar i kring höftlederna, smärta i ljumskarna, skolios, knä, hals och käk-spänningar, problem med urinblåsan, matsmältingen och mycket mer.

En psoas fri från spänningar ger dig en vardag utan obehag, ökad vitalitet, lugnare nerver, ökad matsmältning, ökad cirkulation och dessutom väcks din somatiska och emotionella medvetenhet.

Psoas sträcker sig från solar plexus till lårets insida. Den enda muskeln som fäster i ryggraden och på benet. Den gör att benet svänger fritt och kan gå. Som en stödjande tråd till ryggraden och samtidigt en hylla av muskler för alla bukens organ, påverkar din psoas: skelettets balans, rörlighet, flexibilitet, rörelseomfång, ledrörlighet, organen, andningen, cirkulationen, immunförsvaret, nervsystemets balans, känslomässig stabilitet, en naturlig födsel och en hel del annat.

Som en spegling av din medfödda rädsla, din reflexer, svarar psoas även för uttrycket av din medfödda känsla av säkerhet. En instinktiv och känslomässigt lyhörd muskel.

Att hitta till din psoas och öva med mjuka och stress reducerande metoder hjälper dig att få en djup inre upplevelse av lugn, personlig integritet, och ökad självkänsla.

Dessa övningar är speciellt bra för rytttare, då hästen automatiskt ges större närvaro, balans och harmoni genom människans kropp och känsla.

Inga kommentarer:

Yogashala Sundsvall's Fan Box