06 augusti 2009

Mantra

Mantra är energi, en vibration, ett ljud som kontrollerar sinnet.
Mantra kan vara din nyckel till inre vägledning, energikännedom.
Mantra kan av många upplevas som ett kodat ljud med viss betydelse som tar sig igenom stress och förutfattade meningar. Effekten av Mantra blir större när medvetenheten ökar.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Mantra

Inga kommentarer:

Yogashala Sundsvall's Fan Box