19 april 2009

Det du behöver

Yoga ger dig livskraft och balans i kroppen. Resultatet är en stark och stabil kropp med en upprest och centrerad hållning. Genom konternuerlig övning upplever du ett växande lugn, harmoni och ödmjukhet i takt med att höfterna öppnas och balanseras.

Det är ofta mycket som behöver rensas bort och en helt den som behöver repareras och även tillföras för att vi ska kunna känna oss hela och vid stark hälsa. Behåll fokus på hälsan. Det vi gör i dag ger oss hälsa eller ohäsa i morgon. Du behöver lär dig hur mycket eller litet du ska äta, öva och vila. Yoga ger dig balans.

I Ashtangayogan spretar vi på fingrar och tår för att utveckla och balansera nervsystemet.

I Ashtangayogan använder vi oss av "den segrande andningen", Ujayii pranayama. För att skapa eld inne i kroppen, som i sin tur rensar bort slagg och toxiner.

I Ashtangayogan använder vi oss av kroppslåsen, bandhas. För att under hela övningen uppleva lätthet, balans, uthållighet och smidighet.

Bara du fortsätter att öva efter din förmåga, så får du allt du behöver. Namaste!

Inga kommentarer:

Yogashala Sundsvall's Fan Box