16 februari 2009

SAMANA - VISHESHA - SIDDHANTA


betyder: balans - djupgående - perfektion

För att uppnå perfektion och balans tillför vi den motsatta kvaliteten genom örter, mat, yoga och utvecklad andning. Allt för att förädla kroppens egen förmåga till läkande.

Sanningen bygger på kunskap. När vi lär oss lyssna på livet finner vi att i blodet går livet. I pulsen, som är ett uttryck för livet, finns kunskapen om livet.

Vem är jag? Hur mår jag? Vad gör jag?
Våra obalanser lagras i ”Vad gör jag?” Obalans är överskott.

Minsta morståndets lag innebär att det är lättast för en person med vata överskott att röra sig mer, för pitta överskott att vara omåttlig, och för kapha överskott gäller stagnation. Minsta motståndets lag stämmer inte.
Vata överskott bör söka: stillhet, kunna välja att jordas istället för naturlig rörelse.
Pitta överskott bör söka: minskad intensitet, mjukhet i sinnet.

Kapha överskott bör söka: mot att möta livet med rörelse.

Hälsa är ett friktionsfritt flöde i den fysiska kroppen och den sträcker sig till omgivningen. Var befinner du dig just nu?

Enligt Ayurveda är den yttersta orsaken till all sjukdom är intellektet misstag. Pragya apparad. Vår identifikation ger oss ett begräsat liv. Ofta handlar det om att bygga en trygghet, och förr eller senare rasar identiteten eftersom livet då levs med rötterna i livet istället för i livets föränderlighet.

Det är verklighetens tratt som begränsar oss när livets nödvändighet är att styra minnet om vem vi är och vad vi kommer ifrån. Vi vill veta, men vi vet inget. Det är tufft eftersom lidandet uppstår i tolkningen av motståndet, friktionen. Lyckligtvis leder alla erfarenheter till självkännedom.

Första steget -att rena kroppen.
Hur äter vi? Vad äter vi? På vilket sätt spjälkas maten?

Inga kommentarer:

Yogashala Sundsvall's Fan Box