08 januari 2009

Snäll som Bamse


Det är bättre att vara snäll än stark, säger Bamse. Ta med den attityden i din ashtangayogaövning.

Enligt Yoga Sutra så är valet av uppträdande avgörande för våra resultat. Är vi inte snälla med oss själva och våra egna kroppar så kan vi inte heller vara snälla mot andra. Ahimsa översätts till ickevåld. Det gäller inte enbart fysiskt våld, utan även ord och tankar om oss själva och andra.

För att följa ahimsha innebär ett konstant observerande av sina egna tankar och attityder i alla olika situationer. Våra egna tankar kan vara lika förödande som cigaretten som rökaren håller i sin hand.

Att öva yoga utan ahimsa är att blunda för de fördelar som yogaövningen faktiskt ger dig.

Läs mer om detta: Beginning the Journey - Yoga Journal

Inga kommentarer:

Yogashala Sundsvall's Fan Box