10 januari 2009

Ayurveda


Ayurveda är kunskap om att utveckla det friska, att förverkliga livet till full vidd och medvetenhet. Det är kunskap om livet och livets alla omständigheter.

Livet upplevs inifrån och ut. Det rymmer allt från elände till det underbara, men även det vi inte själva tror att vi har inom oss att utveckla för att nå till det underbara, hälsan och helhet.

Hälsa är ett friktionsfritt flöde i den fysiska kroppen och den sträcker sig till omgivningen. Tankar och känslor påverkar och skapar den fysiska kroppen och omgivningen är oerhört viktig. Ska vi förbättra den fysiska kroppen så behöver vi även se till den subtila kroppen, där vi finner själen, men även åsikter, tro, sinnet, egot och identiteten.

För att uppleva ett friktionsfritt flöde så behöver vi större glapp mellan tankarna.
Hälsa bygger således på medvetenhet och rutiner. Ayurvedan lägger vikt på alla olika delar. Erfarenheter färgar och tolkar tanken i dagsmedvetandet.

Inga kommentarer:

Yogashala Sundsvall's Fan Box