18 augusti 2009

Låt yoga bli en naturlig del i din vardag

Någon av de de tusen ursäkter, som dyker så fort du är på väg att ställa dig på yogamattan är aldrig viktigare för din hälsa än yoga, eftersom dessa ursäkter distraherar dig och avlägsnar dig från närvaro i kropp och sinne.
Det behövs rutiner i livet som ger plats för yoga. Det behövs tålamod för att övervinna de olika typer av motstånd som du bär på, mentala, känslomässiga eller fysiska. Påminn dig själv om den glädje som yogaövnignen ger, och märk så att det är vägen ifrån dessa motstånd. Att känna sig själv mer och uppleva att stressen försvinner är belöningen.

Genom mer övning i din egen takt, så krymper motståndet. Kroppen blir mer lyhörd för varje gång du övar, och det gör det enklare att förstå vad dessa motstånd faktiskt kommer ifrån. Ge dig själv en chans att få uppleva mer balans och hälsa. Ge dig själv en regelbunden yogaövning.

Inga kommentarer:

Yogashala Sundsvall's Fan Box