05 augusti 2009

Tänkvärt

Det är yoga i sig som ska ge dig en känsla av balans och godhet, inte läraren som undervisar.

Inga kommentarer:

Yogashala Sundsvall's Fan Box