05 juli 2009

VADÅ, JOBBA MED HELHET?

”Allt vi gör, äter, tänker och upplever påverkar vår hälsa. Därför behövs det många små justeringar för att nå och leva i sin hälsa. Helheten och kunskapen om livet som ger hälsa kallas för Ayurveda. Yoga är ett sätt att hitta alla dessa pusselbitar.”

”Yoga är så mycket. Det handlar om att efter sin förmåga utveckla sättet att tänka, känna och uppleva; fysiskt, mentalt och känslomässigt. Balans. Närvaro. Medkänsla. Att sitta med benen i kors och blunda kan ses som ett slutligt mål, att genom yogaövningar förbereda sig på att sitta stilla och meditera under lång tid. Vägen dit hän kan vara lång och händelserik. Yoga berikar livet och är vägen till målet, inte målet i sig.”

”Varför håller du på med yoga?”
”För mig är det ett sätt att känna att jag lever och yoga gör att jag i dag uppskattar livet. Min drivkraft och mitt fokus ligger i att kunna lära andra att hitta till rörelse i kroppen för att minska fysiska, känslomässiga eller mentala begränsningar, kronisk smärta eller andra problem."

"Det är inte självklart att kunna rör sig åt höger och åt vänster, böja framåt och bakåt eller åt sidorna och samtidigt uppleva balans och glädje. Men med övning så sker förbättringar. Vi byter obalans mot livsglädje."

"I yoga så bryter man ner mönster som hindrar kroppen, tanken och känslornas balans. Att rasera kan gå fort, men att bygga upp behöver få ta tid för att få varaktiga resultat. Yoga är en livsstil, som ska få ta tid. Det tar tid att ändra invanda mönster.”

”Men jag kan inte öva yoga, för jag har ont”
”Alla kan öva yoga. Det som intresserar mig är att den praktiska övningen leder till kunskap hos utövaren, som i sin tur leder till ett högre medvetande, mer närvaro, en balanserad kropp och ett balanserat sinne.”

”Det vi gör i dag blir vi i morgon. Yoga medverkar till det vi upplever vänds från problem till livsglädje. Yoga ger ett sätt att uppleva livet som vi har med oss även när vi inte övar. När kroppen kan leva i balans så upplevs även känslorna och tankarna som balanserade.”

”Kan du tala om vad jag ska göra för att må bättre?”
”Ge dig möjlighet att få vara precis som du är och se att din obalans eller ohälsa inte är din personlighet. Det du har i dag påverkar din personlighet, men det är värt mödan att lägga om sina dagliga rutiner, se på kosten, öva yoga eller skapa genom Vedic Art, för att hitta in till sig själv.”

Inga kommentarer:

Yogashala Sundsvall's Fan Box