16 maj 2009

Förbli vid din hälsa

Vi kan inte kontrollera vädret, men vi kan kontrollera vad vi har på oss, så att vi slipper utsättas för stora påfrestningar. Det samma gäller alla delar i livet.

Om du vet att du har lätt för att bli förkyld på våren, undvik då det som framkallar uppsvälldhet, allergi, förkylning, huvudvärk, viktökning.

1. Uteckla din lyhördhet, så att du lär dig vad du behöver och vad som redan finns för mycket av inom dig.
2. Förebygg för faktorer som du inte själv kan styra över, som vädret eller medfödda svagheter.
3. Återställ balansen, där den fattas. Huvudsakligen genom att tillföra motsatsen av det du redan har.

Så till det viktigaste av allt:
Rengör och rensa kroppen från slagg, så att inga sjukdomar uppstår.
När kroppens balans störs av bristande diet, ohälsosam livsstil, negativa känslor eller andra faktorer så påverkas först vår matsmältningseld, agni.
Den osmälta födan ackumulerar i matsmältnings apparaten och bildar en toxisk klibbig substans, ama. Ama kommer ifrån en störd eller försvagad matsmältnings eld.
Ama täpper till i tarmarna och sprider sig sedan i kroppens alla flöden och kanaler och sätter sig i vävnader där sjukdomar uppstår.
Ama kan upplevas som en generell försvagning eller tyngd känsla. Ama orsakar förstoppning, nedsatt näringsupptag, gaser och diarré. Det kan också ge dålig andedräkt, dålig smak i munnen, stelhet i kroppen eller mental förvirring.
Du kan enklast se ifall du har ama genom att sträcka ut tungan. Ama bildar en tjock beläggning på tungan.

Inga kommentarer:

Yogashala Sundsvall's Fan Box