10 mars 2009

Daglig övning - meditation

Att meditera en liten stund dagligen är viktigt för att utveckla förmågan att möta livet med klarhet och förstå hur våra kroppsliga erfarenheter påverkar. Resultatet av dina meditationsövningar finns att tolka i ditt dagliga liv. Vad finner du i din själv och i din omgivning? Ser du styrka, klarhet och lugn?
Genom meditationen kan vi alla med små steg närma oss gränsen för var rädslan stoppar oss, för att tillåta en utveckling på detta område. Det krävs mod. Mod är inte att vara utan rädsla, men förmågan att uppleva rädslor. När vi upplever rädsla så växer modet. Att möta rädslan eller gränserna utvecklar medkänsla för alla i vår omgivning. Det är i öppenhet och nyfikenhet som vi kan söka mot mer öppenhet och äkthet i livet.

Inga kommentarer:

Yogashala Sundsvall's Fan Box