09 september 2008

Gayatri Mantra

Om Bhoor Bhuvah Svah
Tat Savitur Varenyam
Bhargo Devasya Dheemahi
Dhiyo Yonah Prachodayaat

Yogashala Sundsvall's Fan Box