09 november 2009

Måndag är målar kväll

Vedic art
är en härlig väg
till hälsa.

Inga kommentarer:

Yogashala Sundsvall's Fan Box