24 oktober 2009

Ashtanga positionerna på sanskrit

Asana = ställning
Suryanamaskara – Solhälsning
Surya = sol
Namaskara = hälsning

Samasthitih- trädets positon
Sama = lika, samma,upprätt
Sthitih = stabilitet
(kallas ibland för Tadasana, tada = berg)

Urdhva Vrksasana
Urdhva = uppåtgående
Vrksa = ett träd

Uttanasana – framåtböjning
Ut = djup stark
Tan = sträcka ut, förlänga

Chaturanga Dandasana – armhävningsställning – plankan
Chatur = fyra
Anga = lemmar , delar av kroppen; händer & fötter
Danda = käpp, stång

Urdhva Mukha Svanasana – uppåtgående hunden
Urdhva = uppåtgående
Mukha = ansikte
Svana = hund

Adho Mukha Svanasana – nedåtgående hunden
Adho = nedåtriktande, tittar ner
Mukha = ansikte
Svana = Hund

Hasta Padangusthasana – stortå mot hand
Hasta = hand
Pada = fot
Angusth = stortå

Pada Hastasana – fot/hand ställningen
Pada = fot
Hasta = hand

Utthita Tri konasana – utsträckt triangel
Utthita = uppåtgående, utsträckt, öppen
Tri = tre
Kona = vinkel

Parivrtta Tri Konasana – Vridna triangeln – Revolved triangle
Parivrta = runtsnurrade, vriden, roterad
Tri = tre
Kona = vinkel

Utthita Parsvakonasana – Utsträckt sidoställning
Utthita = uppåtgående, utsträckt, öppen
Parsva = sidan
Kona = vinkel, hörn

Parivrtta Parsvakonasana – vriden sidoställning

Parivrta = runtsnurrade, vriden, roterad
Parsva = sidan
Kona = vinkel, hörn

Prasarita Padottanasana – bredbent framåtböj
prasarita = utsträckt, öppnad, utbredd
Pada = fot
Uut = djup, stark
Tan = tänja ut, förlänga


Utthita Parsvottanasana – sidosträckning
Utthita = kraftig tänjning
Parshva = sida
Ut = djup, stark
Tan = tänja ut, Förlänga


Utthita Hasta Padangusthasana – utsträckt ben, hand mot fot, håll stortå
Utthita = kraftig tänjning
Hasta = hand
Pada = fot
Angusth = stortå

Uttthita Parsvasahita – utsträckt ben åt sidan
Utthita = kraftig tänjning
Parsva = sida
Sahita = tillsammans med, åtföljd

Utthita Eka Padasana - utsträckt ben
Utthita = kraftig
Eka = en, singel, ensam, bara
Pada = fot

Ardha Baddha Padma Uttanasana – bunden halvlotusställning i stående
Ardha = halv
Baddha = bunden
Padma = lotus, lotusblomma
Ut = djup, stark
Tan = tänja ut förlänga

Utkatasana – ojämn ställning, kraftpositionen (stolen)
Utkata = ojämn, kraftig, stark, häftig

Virabhadrasana – krigarställning
Vira = krigare, hjälte, kämpe, modig, tapper
Bhadra = god, välsignad, gynnsam
Dandasana = staff pose
Danda = stav, käpp

Pashimottanasana- ryggsträckningställning
Pashima = baksidan av kroppen, väster
Ut = djup, stark
Tan = tänja ut, förlänga

(Pashimattanasana eller Pashimottanasana? Petri Räisänens menar att om man skriver med "o" betyder det upprätt position och om man skriver med "a" är det vågrätt position.)

Purvottanasana - framsidans tänjningsställning
Purva = öster, framsidan av kroppen
Ut = djup, stark
Tan = tänja ut, förlänga

Ardha Baddha Padma Pashimottanasana -Half bound lotus western intense stretch posture
Ardha = halv
Baddha = bunden, knuten, behärskad, tyglad
Padma = lotus, lotusblomma
Pashima = väster, baksida/ryggsinad
Ut = stak, djup, intensiv
Tan = tänja ut, förlänga

Trianga Mukhaikapada Pashimottanasana – två armar och ett ben söker mot en fot
Tri = tre
Anga = lem
Mukha = ansikte
Eka = en
Pada = fot eller ben
Pashima = väster, rygg-baksida
Ut = stark, djup
Tan = förlänga, sträck ut

Janu Sirsasana – huvud till knä ställning
Janu = knä
Sirsa = huvud


Marichyasana - tillägnad Marichi; den vise
Marichi = Brahmas son, den vise,

Bhuja Pidasana -armtryck
Bhuja = arm eller axel
Pida = pressande, tryck

Navasana – båten
Nava = båt

Kurmasana - sköldpadda
Kurma = sköldpadda
Kona = vinkel, hörn

Supta Kurmasana – sovande sköldpaddan
Supta = sovande, vilande, liggande
Kurma = sköldpadda

Garbha Pindasana – fosterställning
Garbha = livmoder
Pinda = foster

Kukkutasana – tuppställning
Kukkuta = tupp

Baddha Konasana – bunden vinkelställning
Baddha= bunden, knuten, behärskad, tyglad

Upavishta Konasana – sittande hörnställning – seated angle posture
upavishta=sitta, sittande
Kona = hörn, vinkel

Supta Konasana – liggande bensträckning
Supta = sova, ligga
Kona = hörn, vinkel

Supta Padangusthasana – liggande bensträckning
Supta = sovande, liggande
Pada = ben, fot
Anghusth = stortå

Supta Parshvasahita – liggande ben i sidled
Supta = liggande, sovande
Parshva = sida
Sahita = fylla i, tillsammans, vara med följa

Ubhaya Padangusthasana – båda händer till fot
Ubhaya = båda
Pada = fot, ben
Angusth = stortån

Urdhva Mukha Pashimottanasana – uppåtriktad framåtböjande ställning
Urdhva = uppåtgående
Mukha = ansikte
Pashima = väster, rygg-baksida
Ut = stark, djup
Tan = förlänga, sträck ut

Setu Bandhasana - bron
Setu = bro
Bandha = bunden, stängd med sigill, lås

Chakrasasna – bakåtkullerbytta – baklänges hjul
chakra = ett hjul, en cirkel

Urdhva Dhanurasana – bryggan
Urdhva = stigande, uppåtriktande
Dhanura = pilbåge, böjas, båge

Pashimottanasana- ryggsträckningställning
Pashima = baksidan av kroppen, väster
Ut = djup, stark
Tan = tänja ut, förlänga

Savasana – död mans position
sarva = lik, död

Salamba Sarvangasana – skulderstående
Salamba = med jälp, stöd, stödja
Sarva = alla, fullt
Anga = lem, kroppsdel

Halasana – plogen
Hala = plog

Karnapidasana- öronpress
Karna = öra
Pida = pressamde, tryck,

Urdhva padmasana – upp och nedvänd lotus
Urdhva = stigande, uppåtriktad
Padma = lotus, lotusblomma

Pindasana – fosterställning
Pinda = foster

Matsyasana – fisken
matsya = fisk

Uttana Padasana – utsträckta ben
uttana = kraftig, djup tänjning
pada = ben, fot

Sirsasana – huvudstående
Sirsa = huvud

Baddha Padmasana – bunden lotus
Baddha = bunden, knuten, behärskad, tyglad
Padma = lotusblomma, lotus

Yoga Mudra - förenad kontakt
Mudra = stänga, sätta sigill på

Padmasana – lotusställningen
Padma = lotus, lotusblomma

Utplutih – kraftigt lyft
Ut = djup, stark
Plutih = ta sats, hopp, lyft, skutt
(kallas även Tolasana)

Savasana – dödmans position
sarva = lik, död

Inga kommentarer:

Yogashala Sundsvall's Fan Box