22 mars 2009

Ayurveda och allergi

Enligt Ayurveda är allergi en reaktion på ama (slagg och toxiner) och lågt immunförsvar.

Ayurveda understryker att nedsatt matsmältning skapar slagg och andra orenheter, som kemiska tillsatser, absorberas och cirkulerar i kroppen. Reaktionerna visas genom andningsvägarna, huden och andra vävnader som är mottagliga för allergi. Slagg och toxiner som samlats blockerar kroppens kanaler och stannar i vävnaderna och retar immunförsvaret.

När toxiner kommer i kontakt med huden, kan klåda, brännande känsla eller missfärgning av huden uppstå. Om vävnaden i matsmältnings trakten involveras så kan diarré förekomma.
De kvaliteter som dominerar under den årstid/omständigheter talar om för oss vilken dosha som är inblandad. Att se på den största obalansen hjälper dig att reducera dina problem.

Vata överskott kan ge allergiska symtom så som: torr hosta, torra slemhinnor,
huvudvärk, oro, sömnsvårigheter, oregelbunden matsmältning och blåsa/tarmfunktion.
Det vill med största sannorlikhet bli värre i torr och blåsig miljö/årstid.

Pitta överskott uppstår med hetta, brännande ögon, klåda, lös avföring, irritation. Förvärras under sommaren eller i värme.

Kapha överskott, ger fukt, tjockhet och tyngd, ökad salivutsöndring(klar eller vit till färgen), trög matsmältning. Förvärras under våren och när det blir varmare eftersom vinterns överskott av kapha börjar smälta.

Utifrån ett Ayurvediskt perspektiv så är allergier, liksom allt annat, en unik situation för varje individ att finns dämpa överskottet och underliggande obalanser genom fyra olika steg:

1) Stärka matsmältningselden
2) Anpassa dieten så att elden brinner ren och klar
3) Rensa slagg och toxiner
4) Återställa immunförsvaret

Enligt Ayurveda, uppkommer allergier när ojas (livskraften) är nedatt och när immunförsvaret är försvagat. Ojas byggs upp genom en balanserad matmältning och näringsrik mat. Ojas krymper genom stres, avsaknad av avslappning och vila, osund mat, oregelbundna måltider, oharmoniska känslor.

Undvik allergier och astma genom:

Diet, näring och matsmältning
Lättsmält mat för optimalt näringsupptag. Varm och färsk mat.

Stresshantering och utvecklad förståelse för sina egna känslor
Stress och mental utmattning förvärrar allergier och astma. Meditation lättar på stress, som påverkar allergier.

Livsstil och dagliga rutiner
Regelbundenhet i alla dagliga rutiner är mycket vikgit för hälsan. Utan rutiner så kommer vata i överskott och kroppens naturliga utrensningsprocesser försvagas.

Ayurvediska örter
Kosttillskogg hjälper till att hela kroppen och stärka matsmältning och rensa ur kroppen.

Oljemassage
Dagliga oljemassage tillför hetta och friktion som hjälper cirkulationen och rensar ut slagg som kan ligga till grund för allergier.

Motion och daglig övning
Yoga och adningsövnignar stärker kroppen, gör den lugn, flexibel, harmonisk och hel.

Inga kommentarer:

Yogashala Sundsvall's Fan Box