05 februari 2009

Just nu

Yoga för mig handlar om att känna glädje och tacksamhet över livet. När kroppen mår bra, så mår även tankarna och känslorna bra. Yoga handlar om att hitta till lagom i allt -genom andetaget. Balans i tankar, känslor och den fysiska kroppen.

Jag tror att när vi hittar till lagom kan uppleva vår egen utveckling på ett konstruktivt sätt.
Se på dig idag:
Vad är det för mycket av?
Vad fattas?

Inga kommentarer:

Yogashala Sundsvall's Fan Box