21 augusti 2008

En frisk person enligt Ayurveda

På Sanskrit:

Sama dosha
sama agni cha
samadhatu mala kriyah
prasanna atmendria manah
svastha ity abidhyate

Sushruta Samhita 15:41Hälsa,
en frisk person, vars doshor (vata, pitta, kapha) och matsmältningsprocesser,
kroppsliga vävnader och utsöndringsprocesser är i balans.
Det inre jaget, sinnesorgan och sinne är i ett alert, lyckligt tillstånd förankrat i sig själv.

http://paranormal.se/topic/dosha.html

Yogashala Sundsvall's Fan Box