22 maj 2008

Kontroll eller frihet?

Vi får det vi ger, rätt och slätt. Jag tror att det handlar om hur vi presenterar vår "önskan". Dvs hur vi kontrollerar hästen eller ger den utrymme för att får vara fri och följa våra rörelser.

En människa med stress (vilket nästan alla människor har i dag) har svårt att får fram den raka och neutrala "kontrollen". Detta på grund av att stress låser oss i ett tunnelseende, där vi är i våra tankar istället för i kroppens harmoniska rörelse.

Hästarnas reaktioner visar på hur människans "önskan" dvs. vårt sätt att kontrollera hästen är blandat med med våra känslor och obalanser och också hur lite vi anpassar oss till hästens balans och energi.

Dagens människa lever till största del i sina tankar. Hästen lever i kroppen. Om människan själv lägger fokus på kroppen och sin egen balans, så förändras hästens attityd. Samtidigt så förändras människans krav, eftersom denne inser att man ställt orimliga krav utan att sjäv ta ansvar för sin egen kropps påverkan genom rörelsen.

Inga kommentarer:

Yogashala Sundsvall's Fan Box