26 april 2008

Borta, men kvar i tanken

Anna Löthberg är inte längre kvar i sin kropp, hon har rest vidare. Det sista hon pratade om var hur hon läst om pleiaderna. Det är med stor saknad som jag inser att våra samtal är över. 
Livet förändras och går vidare.  Anna har en stor plats i mitt hjärta. liv. Hon gav mig hopp, styrka och värme. Hon  bar på en entusiam, baserad på erfarenheter, som är svår att hitta hos andra.
Alltid, min vän!

Inga kommentarer:

Yogashala Sundsvall's Fan Box