03 januari 2008

ord

- Det vi gör motstånd mot förstärks.

Inga kommentarer:

Yogashala Sundsvall's Fan Box